Klassenvor-stand Klasseneltern-vertreter Klassenelternvertr.
Stellvertr.
Klassensprecher
Klassensprecherstv.
 Markus Widy Patrizia Osondu  Sladjana Malesevic  Elias Schalle
Elma Hodic